Voimaannuttava elämänkaari

VOIMAANNUTTAVA ELÄMÄNKAARI -kasvuryhmä

Tunne-ja toimintatapoja rakentavaan vuorovaikutukseen

Jokainen ihminen käy läpi yksilöllisellä tavalla kaikille yhteiset elämänvaiheet. Koskaan ei ole myöhäistä tehdä korjauksia eletyn elämän eri vaiheisiin ja saada elämänsä sujuvammaksi ja tasapainoisemmaksi. Ihminen muuttuu, muuntuu ja kehittyy jatkuvasti, elämä itsessään haastaa tähän muuttumiseen. Lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus ovat kausia, joilla kullakin on meille omat kehitystehtävänsä (haasteensa). Ryhmä antaa osallistujille mahdollisuuden käsitellä kunkin elämän aikana tapahtuneita tilanteita, solmukohtia ja jumeja oman elämänsä eri ikäkausien aikana. Ryhmän aikana työskennellään kunkin kehitysvaiheen kanssa. Tavoitteet Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen, ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen sekä vapautuminen elämään mielekästä elämää.

  • Itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen tutkimalla elämän kipukohtia ja niistä selviytymistä
  • Oman oireilun ymmärtäminen opittuna selviytymiskeinona ja kehon viesteinä
  • Voimavarojen vahvistaminen tunnistamalla omia toimintatapoja erilaisissa stressitilanteissa
  • Tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen, käsitteleminen ja ilmaiseminen rakentavalla tavalla
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen harjoittelemalla ihmissuhteissa ja työelämässä
  • Selkeyttä omiin valintoihin ja elämän rakentamiseen

 

Sisältö ja työtavat

Elämänvaiheina tarkastelemme lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta, keski-ikää ja vanhuutta. Sitä mistä tulemme, missä olemme ja mihin olemme matkalla. Teemoja käsitellään toiminnallisen työskentelyn ja yhteisten jakamiskeskustelujen kautta.

Työtapoina käytetään psykoterapeuttisia ja erityisesti psykodraamaa ja intuitiivisen taiteen menetelmiä. Mielessä olevaa ulkoistetaan näkyvään, helpommin käsiteltävään muotoon. Prosessissa hyödynnetään kaikkea mielen, tunteiden, kehon ja intuition viisautta. Kun oivaltaa ja ymmärtää, pystyy tietoisiin valintoihin ja rakentavaan yhteistyöhön.

Prosessia tuetaan välitehtävien avulla. Kokonaisuus rakentuu 10 jaksosta, joissa on perjantai-ilta klo 16.00 – 20.00 ja lauantaipäivä klo 9.00 – 17.00. Viimeinen jakso toteutetaan seurantatapaamisena 3kk kuluttua toiseksi viimeisestä jaksosta.

Ryhmään sitoudutaan koko prosessin ajaksi. Ryhmään otetaan 10 osallistujaa.

Ryhmä järjestestään seuraavasti:
25.–26.1.2019
22.–23.1.2019
29.–30.3.2019
10.–11.5.2019
7.-8.6.2019
23.–24.8.2019
20.–21.9.2019
25.–26.10.2019
22–23.11.2019
ja viimeinen jakso helmikuussa 2020.

 

Ohjaajina:
PDO-psykodraamaohjaaja, psykoterapeutti Leena Tåg
VedicArt taideopettaja, työnohjaaja, psykoterapeutti Birgitta Romppanen

Paikka: Tmi Leena Tåg, ryhmätilat
Hämeenkatu 10, Tuomipiha, Lahti

Hinta: 350 €, alv 0 % / kerta lääkärin lähetteellä,
muutoin 350 € + alv 24 % / kerta

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ohjaajille tai viereisen lomakkeen kautta.
Leena Tåg, puh. 045 639 8848

Birgitta Romppanen,
puh. 040 755 0539

Voimaannuttava elämänkaari -ilmoittautuminen

10 + 11 =