Ryhmät

Psykoterapiaryhmät – Kelan tukemaa kuntoutusta

Kaikkien psykoterapiaryhmien ja -kurssien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen, ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen sekä vapautuminen elämään mielekästä elämää. Ryhmäpsykoterapiaan voit saada Kelan tukea. Lue lisää kohdasta Kelan tuki.

Psykoterapiaryhmä tarjoaa monipuolisen ja turvallisen verkoston, missä peilata itseään, omia tunteitaan ja tuntemuksiaan yhdessä muiden ryhmän jäsenten ja koulutetun ryhmäpsykoterapeutin ohjauksessa. Ryhmäpsykoterapia sopii lähes kaikille, joille voidaan suositella psykoterapiaa.


 

Nuorten aikuisten psykoterapiaryhmä Lahdessa

Nuorten aikuisten psykoterapiaryhmä alkaa LahdessaRyhmä on suunnattu erityisesti masennuksesta, ahdistuksesta, sosiaalisesta jännittämisestä, uupumuksesta, itsetunto-ongelmista tai psykosomaattisista oireista kärsiville.

Ryhmä on 18 – 30 -vuotiaille  suunnattu ja siihen otetaan uusia osallistujia lokakuun 2018 loppuun saakka.

Lue lisää tästä >>

 

 


 

Voimaannuttava muutos – täydentyvä psykoterapiaryhmä Lahdessa 2018

Voimaannuttava muutos – ryhmäanalyyttinen psykoterapiaryhmä – on vuorovaikutteinen ryhmäterapeuttinen hoitomuoto ja soveltuu tavallisten psyykkisten vaikeuksien hoitoon, kuten masennus, itsetunto-ongelmat, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen, erilaiset riippuvuudet tai ongelmat ihmissuhteissa.

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmäpsykoterapiassa on mahdollista tutkia myös lapsuuden ajan vuorovaikutussuhteita. Perheen vuorovaikutussuhteet ja siellä toimineet toimintamenetelmät ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Näiden toimintatapojen tutkiminen paljastaa mielen sisäiset ristiriidat, joiden läpityöstäminen mahdollistaa psyyken eheytymisen sekä toimivien toimintatapojen haltuunoton. Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä. Sitoutuminen, jakaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oivaltaminen sekä välittäminen tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lieventymistä.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmään sitoudutaan vähintään vuodeksi ja ryhmään voidaan ottaa uusia pois jäävien tilalle. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ryhmä ei sovellu henkilöille, joilla on akuutti päihdeongelma. Jos henkilö on toipuva päihderiippuvainen, hänellä tulee olla vuosi päihteetöntä aikaa.

Aika: Keskiviikkoisin klo 16.30 – 18.00. Ryhmään valinta tapahtuu yksilöhaastattelun kautta. Haastattelun hinta on 50 euroa.

Paikka: Aleksanterinkatu 10, Tuomisen piha, Lahti. Tmi Leena Tåg/ryhmätila.

Ryhmän koko: 6-8 henkilöä

Ryhmän ohjaaja Leena Tåg, psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko (ET), psykodraamaohjaaja. Löydät minut Valviran sivuilta, terhikki-rekisteristä.

Ryhmän hinta 90 € /kerta. Kustannuksiin voi hakea Kelan tukea. Kelan tuki on 42,05 x 2= 84,10 (omavastuun osuus on 5,90/kerta). Itse maksavilta hinta on 50 €/90 min. Löydät lisää tietoa Kelan kuntoutuspsykoterapia –sivuilta.

Tiedustelut ja haastatteluajanvaraus:
Leena Tåg, puh. 045 639 8848 tagleena@gmail.com

 


VOIMAANNUTTAVA ELÄMÄNKAARI -psykoterapiaryhmä

Tunne-ja toimintatapoja rakentavaan vuorovaikutukseen

 Jokainen ihminen käy läpi yksilöllisellä tavalla kaikille yhteiset elämänvaiheet. Koskaan ei ole myöhäistä tehdä korjauksia eletyn elämän eri vaiheisiin ja saada elämänsä sujuvammaksi ja tasapainoisemmaksi.

Lue lisää tästä >>


 

Ryhmäfoorumin koulutukset – uusi ryhmänohjaajakoulutus alkaa

Työskenteletkö ryhmien parissa?

Ryhmäfoorumin koulutukset sopivat kaikille, jotka:

  • haluavat kehittää ryhmätaitojaan ryhmän jäseninä
  • haluavat kehittyä ryhmien ohjaajina tai johtajina
  • haluavat ymmärtää ihmisten toimintaa ryhmissä
  • ovat kiinnostuneita suhteestaan ja vaikutuksestaan ihmisiin ja ryhmiin

Oletpa siis ryhmän jäsen, ryhmänohjaaja, johtaja, esimies, tiimivastaava, työnohjaaja, konsultti, kouluttaja, opettaja, valmentaja, coach, mentor, terapeutti tai muuten vaan kiinnostunut ryhmien toiminnasta – tule uudistamaan taitoasi toimia ryhmien kanssa.

Tutustu Ryhmäfoorumiin >>

Ryhmätilani. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta.

Ryhmätilani. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta.