Ryhmät

Psykoterapiaryhmät – Kelan tukemaa kuntoutusta

Kaikkien psykoterapiaryhmien ja -kurssien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen, ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen sekä vapautuminen elämään mielekästä elämää. Ryhmäpsykoterapiaan voit saada Kelan tukea. Lue lisää kohdasta Kelan tuki.

 

VIRTAHEVON VARJOSSA -VIIKONLOPPU 07. – 09.09.2018

Viikonloppu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat eläneet tai elävät ”Virtahevon varjossa” (alkoholismi, ei-toimiva perhe, mielenterveyden ongelmat, narsismi jne.) Läheisriippuvainen ihminen ohjautuu muiden tunteista ja tarpeista käsin. Häpeän tunne elää usein läheisriippuvuuden taustalla. Haluatko tuntea ja ilmaista omia tunteitasi ja tarpeitasi, muttet uskalla? Ryhmä tukee, rohkaisee sekä kannustaa sinua tekemään terveitä valintoja omassa elämässäsi. Voit käsitellä elämäsi solmukohtia, jumeja, turvallisessa ilmapiirissä. Psykodraaman keinoin työskentelevä ryhmä antaa mahdollisuuden tutustua itseesi ihmisenä suhteessa muihin.

Ajat: 

Pe klo 17.00 – 21.00
La klo 10.00 – 19.00
Su klo 10.00 – 15.00

Paikka: Villa Syli, Porvoo
Ryhmän koko enintään 8 henkilöä.

Ohjaaja: Leena Tåg, psykoterapeutti (Valvira/Kela) ryhmäanalyytikko (ET), psykodraamaohjaaja P.C.

Viikonlopun hinta: 330 euroa (maksetaan etukäteen)hinta sisältää ryhmän ohjauksen ja väliaikatarjoilut. Mahdollisen majoituksen kukin hankkii itse.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Leena Tåg, puh. 045 639 8848 tagleena@gmail.com
Villa sylin sivut Facebookissa

Psykodraama
Psykodraama on koulutetun ammattilaisen, psykodraamaohjaajan, ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, missä asioita käsitellään kokemuksellisesti psykodraaman menetelmin. Psykodraaman kantava idea on se, että kukin voi vuorollaan tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Psykodraamassa ihmistä autetaan tekemään näkyväksi, kertomisen sijasta, niitä asioita ja kysymyksiä, jotka liittyvät omaan elämään. Psykodraama tutkii psykologista totuutta ja sen tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen. Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ko. ryhmissä.

 

Voimaannuttava muutos – täydentyvä psykoterapiaryhmä Lahdessa 2018

Voimaannuttava muutos – ryhmäanalyyttinen psykoterapiaryhmä – on vuorovaikutteinen ryhmäterapeuttinen hoitomuoto ja soveltuu tavallisten psyykkisten vaikeuksien hoitoon, kuten masennus, itsetunto-ongelmat, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen, erilaiset riippuvuudet tai ongelmat ihmissuhteissa.

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi. Ryhmäpsykoterapiassa on mahdollista tutkia myös lapsuuden ajan vuorovaikutussuhteita. Perheen vuorovaikutussuhteet ja siellä toimineet toimintamenetelmät ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Näiden toimintatapojen tutkiminen paljastaa mielen sisäiset ristiriidat, joiden läpityöstäminen mahdollistaa psyyken eheytymisen sekä toimivien toimintatapojen haltuunoton. Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä. Sitoutuminen, jakaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oivaltaminen sekä välittäminen tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lieventymistä.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmään sitoudutaan vähintään vuodeksi ja ryhmään voidaan ottaa uusia pois jäävien tilalle. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ryhmä ei sovellu henkilöille, joilla on akuutti päihdeongelma. Jos henkilö on toipuva päihderiippuvainen, hänellä tulee olla vuosi päihteetöntä aikaa.

Aika: Keskiviikkoisin klo 16.30 – 18.00. Ryhmään valinta tapahtuu yksilöhaastattelun kautta. Haastattelun hinta on 50 euroa.

Paikka: Aleksanterinkatu 10, Tuomisen piha, Lahti. Tmi Leena Tåg/ryhmätila.

Ryhmän koko: 6-8 henkilöä

Ryhmän ohjaaja Leena Tåg, psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko (ET), psykodraamaohjaaja. Löydät minut Valviran sivuilta, terhikki-rekisteristä.

Ryhmän hinta 90 € /kerta. Kustannuksiin voi hakea Kelan tukea. Kelan tuki on 42,05 x 2= 84,10 (omavastuun osuus on 5,90/kerta). Itse maksavilta hinta on 50 €/90 min. Löydät lisää tietoa Kelan kuntoutuspsykoterapia –sivuilta.

Tiedustelut ja haastatteluajanvaraus
Leena Tåg, puh. 045 639 8848 tagleena@gmail.com www.leenatag.fi

 

Ryhmäfoorumin koulutukset – uusi ryhmänohjaajakoulutus alkaa

Työskenteletkö ryhmien parissa?

Ryhmäfoorumin koulutukset sopivat kaikille, jotka:

  • haluavat kehittää ryhmätaitojaan ryhmän jäseninä
  • haluavat kehittyä ryhmien ohjaajina tai johtajina
  • haluavat ymmärtää ihmisten toimintaa ryhmissä
  • ovat kiinnostuneita suhteestaan ja vaikutuksestaan ihmisiin ja ryhmiin

Oletpa siis ryhmän jäsen, ryhmänohjaaja, johtaja, esimies, tiimivastaava, työnohjaaja, konsultti, kouluttaja, opettaja, valmentaja, coach, mentor, terapeutti tai muuten vaan kiinnostunut ryhmien toiminnasta – tule uudistamaan taitoasi toimia ryhmien kanssa.

Tutustu Ryhmäfoorumiin >>

Ryhmätilani. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta.

Ryhmätilani. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta.